image for all courses. a person is sitting on top of two books and using a laptop.

सबै कोर्सहरू

यहाँ उपलब्ध कोर्सहरूको सूची उपलब्ध छ लर्निङ्ग ईन्क्लुजनमा। हामी थप्नेछौं नयाँ पाठ्यक्रमहरू जब र तिनीहरू तयार छन्।
नि: शुल्क
Cover of Making Documents Accessible Course. a lady in a wheelchair is using a laptop, another lady is sitting in a chair opposite of her and a man and a woman are standing in between them

डिजिटल पहुँचयुक्तता - सबैको लागि पहुँचयुक्त डकुमेन्ट कसरी बनाउने?

डिजिटल पहुँचयुक्तता अन्तरगतको अनलाइन कोर्स - सबैको लागि पहुँचयुक्त डकुमेन्ट कसरी बनाउने? मा यहाँहरूलाई स्वागत छ । यस कोर्समा हामी डकुमेन्ट, टेवल र प्रेजेनटेशनहरूलाई सबै प्रयोगकर्ताहरू (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत) को लागि पहुँचयुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिक्ने छौं । यसका लागि हामी विशेषगरी माईक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल र पावरपोईन्ट तथा गुगल डकुमेन्ट्स, सिट्स तथा स्लाईड्स को प्रयोग गर्ने छौं ।

नयाँ
Understanding Mental Health Course Poster

मानसिक स्वास्थ्यको परिचय

मानसिक स्वास्थ्य बारे आधारभूत जानकारी दिने यो छोटो कोर्समा स्वागत छ। यस कोर्समा तपाईँले मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बिमारी, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी व्याप्त रहेका भ्रम र तिनका यथार्थ तथा केही महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू जस्ता विषयहरूको आधारभूत जानकारी पाउनुहुनेछ।

अन्य उपयोगी लिंकहरू